. Zemní a výkopové práce - Firma DDSTAV - www.ddstav.cz - Realizace staveb ,jejich změn a odstraňování - dřevostavby, stavby na klíč, zednictví a vše kolem něj

Zemní a výkopové práce


Terénní úpravy
Výkopy a usazení jímek
Přípravy pro uložení bazénů
Výkop pro uložení přípojek
Kompletaci přípojek včetně zásypu
Přípravy komunikací
Komunikace
Demolice objektů včetně odvozu suti


demolice objektu

domovní přípojky_elektro


pokládka přípojek

skrývka ornice


splašková kanalizace

úpravy terénu


výkop základových pásů

výkopy pro zemní registry


základy rodinných domů

Spolupracujeme: www.podlahy-dobre.cz www.czvyrobky.cz

samko © 2014